Photo: NATO.Photo: NATO

Ledige stillinger

NATO er en interessant arbeidsplass med et betydelig sikkerhetspolitisk fagmiljø. Det er regelmessig ledige stillinger i det internasjonale sekretariatet, og kandidatene rekrutteres fra NATOs medlemsland.

Det er også jobbmuligheter i NATOs strategiske og regionale kommandoer og byråer (agencies) hvor til sammen ca 5000 sivile har sitt virke. Den internasjonale staben (IS) ved HQ Brussel teller totalt ca 1200 personer. IS ledes av generalsekretæren og bistår delegasjonene med råd og administrativ støtte samt hjelper til med å å forberede og iverksette vedtak fattet i NATOs råd og underliggende komiteer. Endelig har hvert av de 28 medlemslandene nasjonale delegasjone til NATO. Disse er hovedsakelig bemannet med utsendt diplomatisk personell. Hvis du vurderer å søke stilling i NATO, så nøl ikke med å ta kontakt med delegasjonen.


Source: NORDEL   |   Bookmark and Share