NITEC[i] som i år ble avholdt i Tallinn 7. – 9. juni samlet over 600 deltagere fra statlige organisasjoner og industri. Som vanlig sto NATO Communications and Information Agency (NCIA) og Association for Communications, Electronics and Informations Systems Professionals (AFCEA Europe) som arrangører.

Read more

NATO gjennomfører årlig prosjekter gjennom investeringsprogrammet NATO Security Investment Programme (NSIP) for omlag 700 millioner euro. Investeringene skjer primært gjennom prosjekter ledet av en Host Nation, enten et av alliansens medlemsland eller et av NATOs mange Agency-er. Nedenfor finnes en kort oversikt over noen viktige momenter av interesse for norsk industri som ønsker å selge til...

Read more
Photo: NCIA.

NATO Communications and Information Agency avholder sin årlige industrikonferanse 5.-7. mai i Mardid. Konferansen tar blant annet for seg fremtidige muligheter for industrien innen C4ISR-området. Nytt i årets program er NCIAs involvering med små- og mellomstore bedrifter.

Read more
General Manager Koen Gijsbers. 
Photo: NCIA.

NATO Communications and Information Agency arrangerte sin årlige industrikonferanse i Bucuresti i perioden 25.-27. mars 2014. Konferansen ble arrangert i samarbeid med AFCEA og ble den best besøkte til nå. Rumenske myndigheter hadde lagt inn betydelig prestisje i arrangementet, som gav en god mulighet for industrien å bli kjent med markedsmulighetene i NATO. Ideen med å flytte denne konferansen...

Read more
General Manager for NCIA,Koen Gisjbers, presenterter fremtidige muligheter for industrien

Norge ble igjen presentert som den femte største industrinasjonen innenfor C4ISR området i NATO på NATO Communications and Information Agency's (NCIAS) årlige industridag i forrige uke. Dette innebærer omlag 200 kontrakter til en verdi av i underkant av 100 millioner euro til norsk industri de siste fem årene.

Read more

EBR (European Business Register) er et europeisk nettverk for utveksling av foretaksopplysninger. EBR gjør offisiell informasjon om europeiske selskaper tilgjengelig online over hele Europa.

Read more