Behov for Declaration of Eligibility for alle BOA-registrerte selskaper

Last updated: 19.09.2012 // Basic Ordering Aggreement (BOA) er en integret del av NATO Communications and Information Agency (NCIA) sitt anskaffelsesrepertoar. BOA balanserer behovet for konkurranse og fleksibilitet. BOA-databasen består at over 700 selskaper fra alle NATOs medlemsland. Fra nyttår må alle selskaper registrert i databasen ha gyldig Declaration of Eligibility.

NCIA vil fra nyttår kreve at alle selskaper registrert i BOA-databasen har en gyldig Declaration of Eligibility som må fornyes hvert annet år.

NORDEL er ansvarlig for å utstede «Declaration of Eligibility» for norske selskaper. Se her for mer informasjon om hvordan dette fremskaffes.

Alle selskaper registert i BOA-databasen vil bli kontaktet direkte av NCIA (fra november 2012).


Bookmark and Share