Declaration of Eligibility

Last updated: 17.09.2012 // Flertallet av NATO-prosjekter gjennomføres som internasjonale anbudskonkurranser (ICB). Det er som regel behov for at norske myndigheter produserer «Declaration of Eligibility» for hvert enkelt selskap som ønsker å motta konkurransens anbudsdokumenter.

Dette fremskaffes gjennom å kontakte NATO-kontoret i Forsvarsbygg:

Kontaktperson for “Declaration of Eligibility”, tlf +47 488 67 692

Følgende opplysninger må fremlegges:

  • Navn på Host Nation
  • Prosjektnummer og -navn på det aktuelle prosjektet
  • Firmaets navn
  • Firmaets postadresse (gateadresse samt eventuelt postboks)
  • Firmaets telefonnummer
  • Firmaets e-post og www-adresse (URL).
  • Kontaktperson (Point of Contact) for prosjektet (navn, tittel/stilling, telefon, e-post) 
  • Firmaattest (fra Brønnøysundregisterene), maksimalt fem måneder gammel
  • Attest om restanse av skatter og avgifter (fra Kemneren eller Fylkesskattekontoret), maksimalt fem måneder gammel
  • Dersom prosjektet krever sikkerhetsklarering, må firmaet dokumentere sin klarering (personklarering og eventuelt firmaklarering).

I forbindelse med person- og firmaklarering kan det være aktuelt å kontakte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

NORDEL vil etter at Forsvarsbygg har saksbehandlet "Declaration of Eligibility" fremsende denne til NATO.

«Declaration of Eligibility» kan sendes frem etter fristens utløp, men dette må gjøres senest før anbudsdokumentene er publisert. Ved en forsinket fremsendelse av «Declaration of Eligibility» mister firmaet retten til å be om utsatt publisering av anbudsdokumenter.


Bookmark and Share