Forretningsmuligheter i NATO for norsk industri

Last updated: 17.09.2012 // NATO gjennomfører årlig prosjekter gjennom investeringsprogrammet NATO Security Investment Programme (NSIP) for omlag 700 millioner euro. Investeringene skjer primært gjennom prosjekter ledet av en Host Nation, enten et av alliansens medlemsland eller et av NATOs mange Agency-er. Nedenfor finnes en kort oversikt over noen viktige momenter av interesse for norsk industri som ønsker å selge til NATO.

Den norske NATO-delegasjonen (NORDEL) er ansvarlig for å informere norske selskaper om forretningsmuligheter i NATO. Annonsering av kommende NATO-finansierte forretningsmuligheter publiseres på delegasjonens hjemmeside og formidles til Forsvars- og Sikkerhetsindustriens interesseorganisasjon (FSI). NORDEL er også ansvarlig for å fremsende «Declaration of Eligibility» for norske selskaper til respektive NATO-byrå når dette er nødvendig.

Norsk industri har en rekke muligheter for å søke forretningsmuligheter knyttet til NATO. Disse inkluderer internasjonale anbudskonkurranser (ICB) annonsert gjennom delegasjonen, samt direkte med NATO Support Agency (NSPA), NATO Communications and Information Agency (NCIA), Allied Command Operations (ACO) og Allied Command Transformation (ACT). Det er viktig å være oppmerksom på at delegasjonen ikke mottar alle NATOs anbudskonkurranser, slik at norsk industri oppfordres til å følge med på NATO-byråenes egne hjemmesider.

Internasjonale anbudskonkurranser (International Competitive bidding – ICB)
Flertallet av NATO-prosjekter som publiseres på delegasjonens hjemmeside gjennomføres som internasjonale anbudskonkurranser (ICB). Det er som regel behov for at norske myndigheter produserer «Declaration of Eligibility» for hvert enkelt selskap som ønsker å motta konkurransens anbudsdokumenter. Her finner du mer informasjon om hva som er nødvendig for at dette skal bli produsert. 

Andre muligheter
NATO Support Agency (NSPA)

NSPA tilbyr de fleste av sine muligheter til firmaer som er registrert i sin database, kalt «Source File». Source File er en database over leverandører av tjenester, utstyr og råvarer som anskaffes av NSPA på vegne av NATO. NSPA inngår også en rekke rammeavtaler med insutrien som er tilgjengelige for alliansens medlemsland.

For informasjon om forretningsmuligheter hos NSPA trykk her.

 
NATO Communications and Information Agency (NCIA)

NATO Communications and Information Agency (NCIA) er ansvarlig for forskning og utvikling, innkjøp, implementering og drift av C3 evner innen NATO. NCIA benytter i økende grad «Basic Ordering Agreements (BOAs)», som er ferdigforhandlede kontrakter med en leverandør for et bestemt utvalg av varer og tjenester. 

For ytterligere informasjon om forretningsmuligheter hos NCIA trykk her.

 

Allied Command Operations (ACO)

ACO har ansvaret for operasjoner og NATOs kommandostruktur, og gjennomfører derfor også en rekke anskaffelser. 

For ytterligere informasjon om forretningsmuligheter hos ACO trykk her

 

Allied Command Transformation (ACT)

ACT har ansvar for utvikling og transformering av alliansens styrker og kapabiliteter, spesielt knyttet til trening og doktrineutvikling. I den forbindelse gjennomføres det også en rekke anskaffelser.

For ytterligere informasjon om forretningsmuligheter hos ACT trykk her. 

 

Vennligst merk: Hver bedrift registrert hos et NATO byrå oppfordres til å holde sin registreringsinformasjon oppdatert. Unnlatelse av å gjøre dette kan resultere i tapte budgivningsmuligheter.

NATO referanser: Selskaper bør kjenne til gjeldende anskaffelsesregelverk. Se her for de viktigste referansene.


Bookmark and Share