NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow (venstre), Tyrkias statssekretær for forsvarsindustri, Murad Bayar (midten) og Supreme Allied Commander Transformation, General Jean-Paul Palomeros under åpningen av NATO Industry Forum 2013. 
Photo: NATO ACT.NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow (venstre), Tyrkias statssekretær for forsvarsindustri, Murad Bayar (midten) og Supreme Allied Commander Transformation, General Jean-Paul Palomeros under åpningen av NATO Industry Forum 2013. Photo: NATO ACT

Nato Industry Forum 2013 avholdt i Istanbul

Last updated: 19.11.2013 // Konferansen som samlet over 500 deltakere er et overordnet strategisk forum for å styrke dialog mellom Alliansen og myndigheter samt forsvarsindustrien om NATOs fremtidige teknologiske behov. Fremtredende militær-, industri- og myndighetsrepresentanter utvekslet erfaringer knyttet til kapabilitetsutvikling og diskuterte hvordan samarbeidet kan styrkes for å møte nye sikkerhetsutfordringer i lys av budsjettmessige begrensninger. Forumet arrangeres i regi av Supreme Allied Commander Transformation (SACT) General Jean-Paul Paloméros og Assistant Secretary General for Defence Investment Patrick Auroy.

I tre ulike paneldebatter belyste man temaene «NATO’s Operational Perspective», «Inspiring Strategies from Industry» og «NATO Industry Relations» for å inspirere til dialog og identifisere nye løsninger og samarbeidsformer som kan bidra til å styrke fremtidig kapabilitetsutvikling.  En stadig raskere teknologisk innovasjon aksentuerer at NATO utviklings- og anskaffelsesprosesser er for tidkrevende. Samtidig avdekker erfaringer fra militære operasjoner både fleksibilitet og evne til å improvisere for å finne løsninger. Slike operative erfaringer bidrar til nye doktriner, som for eksempel innen CIED, som igjen kan bidra til utvikling av nytt materiell.

Ifølge SACT General Paloméros trenger NATO industriens hjelp til raskere å kunne tilpasse seg fremtidens teknologiske utvikling og balansere militære behov mot «the art of the possible». Industrien på sin side påpekte at bedre innsikt i NATOs planprosesser og fremtidige behov, samt flere fellesanskaffelser og mer forutsigbar finansiering er avgjørende for at den skal kunne bidra. 

Fra norsk side deltok materielldirektør Morten Tiller samt representanter fra Forsvarsdepartementet og NATO-delegasjonen. Neste års konferanse vil bli avholdt i Split i Kroatia høsten 2014.

For mer informasjon om arrangementet les her: http://www.nato.int/cps/bu/natolive/news_104616.htm


Bookmark and Share