General Manager for NCIA,Koen Gisjbers, presenterter fremtidige muligheter for industrienGeneral Manager for NCIA,Koen Gisjbers, presenterter fremtidige muligheter for industrien

Norsk industri leverer

Last updated: 25.09.2013 // Norge ble igjen presentert som den femte største industrinasjonen innenfor C4ISR området i NATO på NATO Communications and Information Agency's (NCIAS) årlige industridag i forrige uke. Dette innebærer omlag 200 kontrakter til en verdi av i underkant av 100 millioner euro til norsk industri de siste fem årene.

Femteplassen gjør Norge større til én av de tunge industriaktørene innenfor IKT i NATO -  større enn for eksempel Tyskland. Dette er sterkt levert av norsk industri. Men allikevel er det mer å hente og rom for flere norske selskaper.

På årets industridag ble det lagt et spesielt fokus på hvordan NATO kan involvere små- og mellomstore selskaper i større grad enn i dag. NCIAs neste store industrikonferanse i Bucuresti mars 2014 vil ha dette som hovedtema. Hensikten er blant annet å involvere flere nasjoner i industrileveranser til NATO. Dette vil gi muligheter for at enda flere norske selskaper når opp i konkurransen om kontrakter i NATO-regi.

NCIA jobber også mot å øke samarbeidet med industrien ytterligere i form av tidligere involvering og enklere kontaktflater. Oppkommende muligheter knytter seg til JISR, ACCS, Ballistic Missile Defence, Bi-SCs AIS og cyberforsvar. Kontakt delegasjonen for mer informasjon.


Bookmark and Share