Fra høyre: generalmajor Trond Karlsen, General Manager Mike Lyden, ambassadør Vegard Ellefsen og spesialrådgiver Erling Wang. 
Photo: NORDEL.Fra høyre: generalmajor Trond Karlsen, General Manager Mike Lyden, ambassadør Vegard Ellefsen og spesialrådgiver Erling Wang. Photo: NORDEL

Norske næringslivsdager i NATO Support Agency

Last updated: 28.05.2013 // Den 27. og 28. mai ble det avholdt næringslivsdager for norsk industri i NATO Support Agency i Luxembourg (NSPA). Et bredt spekter av norske bedrifter var på plass for å presentere sine produkter og løsninger for agenciet. Arrangementet ble arrangert av Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) i samarbeid med Forsvarsdepartementet med den hensikt å øke verdien av kontrakter plassert hos norske bedrifter.

NSPA tilbyr integrerte logistikk og tjenester til NATO så vel som medlemsnasjonene og partnere. Agenciet ble opprettet 1. juli 2012 etter en større omstilling av NATOs ytre etater. NSPA har en årlig omsetting på omlag 2,1 mrd. euro og sysselsetter i overkant av 1200 personer.

I 2012 kjøpte det norske Forsvaret varer og tjenester av NSPA for i overkant av 50 mill. euro. Norske bedrifter vant det samme året kontrakter for i overkant av 30 mill. euro. Dette er et resultat Norge kan være stolt av, samtidig som det er muligheter for å gjøre det enda bedre. Bedrifter fikk på næringslivsdagene muligheten til å bli bedre kjent med agenciet samtidig som de fikk vist frem sine produkter og tjenester til potensielle kjøpere.

Ambassadør Vegard Ellefsen åpnet arangementet og oppfordret norsk industri til å benytte anledningen til å knytte nettverk og vise agenciet hvorfor akkurat deres produkter og tjenester bør velges. Han takket General Manager Mike Lyden for den jobben han har gjort knyttet til omstilling av agenciet så langt, samt den gjestfriheten som har blitt vist ved å ta imot norske bedrifter.

For å støtte norsk industri var norske myndigheter i tillegg til ambassadør Vegard Ellefsen  representert med Forsvarsdepartementet, den norske militære representasjonen i SHAPE og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Les mer om forretningsmuligheter i NSPA her.


Bookmark and Share