Oversikt over kunngjøringer

NATO-delegasjonen legger ut alle ugraderte kunngjøringer vi mottar på denne siden. Det lønner seg også å følge med på NATOs egne hjemmesider (linker til høyre) da delegasjonen ikke mottar samtlige kunngjøringer. Fristene som oppgis under er frist for å sende inn Declaration of Eligibility (DoE). Se her for hvordan dette fremskaffes.

"Declaration of Eligibility" kan sendes frem etter fristens utløp, men dette må gjøres senest før anbudsdokumentene er publisert. Ved en forsinket fremsendelse av "Declaration of Eligibility" mister firmaet retten til å be om utsatt publisering av anbudsdokumenter.


Bookmark and Share