Norge og NATO

NATO ble etablert i 1949 og er både en militærallianse og et sentralt forum for forsvars- og sikkerhetspolitiske konsultasjoner mellom allierte og Alliansens partnerland. Norge har vært medlem siden Alliansen ble etablert, og NATO-medlemskapet forblir hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk. NATO skal garantere medlemmenes sikkerhet, frihet og uavhengighet, samt fremme deres demokratiske verdier og institusjoner. Alliansen består i dag av 28 medlemsland. NATOs råd er organisasjonens øverste beslutningstakende myndighet. Rådet ledes av NATOs generalsekretær.

                                                                                                                                                                                                .