Kvinner, fred og sikkerhet

Photo: Kristin Hauge.Photo: Kristin Hauge

Norge har stått i spissen for gjennomføringen av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og relaterte resolusjoner i NATO og har bidratt til å forankre dette arbeidet politisk blant medlemslandene.


Source: NORDEL   |   Bookmark and Share