Besøk

Jobbrelaterte besøk

For jobbrelaterte besøk til NATO-hovedkvarteret kreves eget adgangspass. Søknad om dette må inneholde følgende: 

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Arbeidssted
  • Besøkets hensikt
  • Dato for besøket
  • Kopi av sikkerhetsklarering (dersom ikke tidligere oversendt) 

Søknaden sendes natopass@mfa.no så tidlig som mulig, og senest en uke før besøket.

Andre besøk

Studentgrupper, skoleklasser, lag og foreninger er velkommen til å besøke NATO-hovedkvarteret. Besøk må bookes på forhånd. Henvendelser om dette rettes direkte til NATO Public Diplomacy Division (PDD) på epost-adressen visits@hq.nato.int. Merk at PDD av kapasitetshensyn ikke alltid kan imøtekomme ønsker om besøk.

Et besøk til NATOs hovedkvarter vil som regel involvere en generell orientering om NATO (ved PDD) og en orientering om Norges arbeid i alliansen (ved delegasjonen). PDD kan på forespørsel også orientere om ev. spesifikke emner som gruppen ønsker å få belyst. Av sikkerhetsgrunner er det ikke mulig å få omvisninger i hovedkvarteret.


Source: NORDEL   |   Bookmark and Share

Did You Know?