Photo: NATO.Photo: NATO

NATO sier ja til stor-øvelse i Norge i 2018

Last updated: 04.02.2015 // Et av NATOs hovedmål er å øve mer. NATO har nå sagt ja til det norske tilbudet om å ha stor-øvelsen i NATOs nordligste område i 2018. –Gledelig for Norge og viktig for Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Når NATOs militære innsats i Afghanistan trappes ned, er det viktig for NATO å opprettholde det militære samarbeidet og erfaringene som er godt innarbeidet etter mange års felles ISAF-innsats i landet.

-Nå må alliert militært samvirke både ivaretas og ytterligere styrkes gjennom vårt øvings- og treningssamarbeid, og dette er en hovedsatsning for NATO fremover. Derfor tilbød jeg i fjor at Norge kunne være vertskap for den store NATO-øvelsen i 2018. At NATO nå takker ja til dette, er jeg veldig glad for. Dette bidrar samtidig til styrket beredskap og reaksjonsevne innen alliansen, sier forsvarsministeren. 

NATO bestemte etter toppmøtet i Chicago i 2012 at alliansen i årene som kommer skal øke omfanget av felles øvings- og treningsvirksomhet. Landene ble i Chicago enige om det såkalte Connected Forces Initiative (CFI). I dette initiativet står øving og trening sentralt. Med start i 2015 vil det bli gjennomført såkalte høyprofiløvelser hvert tredje år, som vil være den største klassen av NATO-øvelser. Høsten 2015 vil øvelsen gjennomføres på og rundt den iberiske halvøy, med Portugal, Spania og Italia som vertsland. - Vi ønsker geografisk balanse for gjennomføring av slike øvelser, og det er derfor både i Norges og NATOs interesse at øvelsen i 2018 blir gjennomført i den nordlige delen av NATOs område, sier Eriksen Søreide. Hun påpeker at alliert trening i nord i tillegg styrker forsvaret av våre nærområder.

Deltagelse i årets høyprofiløvelse vil bli på anslagsvis 25.000 soldater. Det er derfor naturlig å tenke seg at også øvelsen i 2018 vil samle minst like mange.  -Vi satser på et øvingsscenario der vi fokuserer på å demonstrere avskrekking og forsvar av allianseområdet. Fra norsk side ønsker vi at mer øving og trening skal være basert på kollektivt forsvar. Det er selvsagt for tidlig å si noe mer konkret om innholdet nå, men vi er svært fornøyde med å ha fått øvelsen og ser frem til å jobbe videre med NATO i planleggingen. Dette bidrar til at vårt allerede gode samarbeid med NATO styrkes ytterligere. Hoveddelen av øvelsen tar utgangspunkt i Norge, men flere områder i NATOs nord-region vil bli involvert.

Norge har lang tradisjon for å være vertskap for omfattende allierte militære øvelser.

-Norge vil fortsatt føre en aktiv invitasjons- og vertskapspolitikk for å tiltrekke alliert øving og trening til Norge – samtidig ser vi at det er nødvendig og svært nyttig å delta i større grad enn tidligere i relevante øvings- og treningsaktiviteter i andre deler av alliansen for å styrke det kollektive forsvaret, som er hjørnestenen i NATO, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.


Bookmark and Share