Norsk bidrag til Operation Ocean Shield

Forsvarsminister Grete Faremo og detasjementsjef Håvard Berg-Olsen sammen med mannskapet og Forsvarsminister Grete Faremo og detasjementsjef Håvard Berg-Olsen sammen med mannskapet og "Hjalmar Riiser-Larsen". Photo: Forsvarsdepartementet

Last updated: 26.09.2011 // I forbindelse med Norges deltakelse i den NATO ledede anti-piratoperasjonen Ocean Shield, sendte i dag Norge et Orionfly av typen P-N3 til det somaliske basseng utenfor Øst-Afrika

 Flyet skal operere fra Seychellene i perioden 19. september til 15. desember.39 menn og kvinner skal utføre oppdraget som har en samlet kostnadsramme på 32 millioner kroner.

  

 Norge er verdensledende i denne typen ekspertise – maritim overvåkning av store havområder – og vi kan dra direkte nytte av vår kompetanse fra nordområdene i denne operasjonen, uten spesiell opplæring og trening. Flyet skal drive overflatesøk over havet samt søk i strandsonen etter pirater. Informasjonen skal deles med våre samarbeidspartnere i NATO og andre relevante aktører.

 

 

P-3 Orion
 

 

 

Grunnen til at de norske flyene har base på Seychellene og ikke i Djibouti som de andre, er at det er at det har oppstått et smutthull i det somaliske basseng som de andre flyene ikke har kapasitet til å dekke. Piratene har gjennomskuet dette og angriper derfor i mye større grad her enn i Adenbukten som tidligere var det mest utsatte området for piratvirksomhet.

 

 

 

 

 


Det går om lag 20 000 skip gjennom dette havområdet årlig. Rundt tusen norsk kontrollerte skip går gjennom området, om lag halvparten av dem fører norsk flagg. Pirataktiviteten i Det indiske hav har tiltatt de siste årene og er fortsatt på et høyt nivå.

NATO etablerte sin maritime operasjon, OCEAN SHIELD, 17. august 2009. Operasjonen ledes fra NATOs maritime hovedkvarter i Northwood utenfor London. Norge er godt representert der med 15 stabsoffiserer.


Source: Kleven-Gasser   |   Bookmark and Share