Photo: Ole-Sverre Haugli/Hæren .Photo: Ole-Sverre Haugli/Hæren

Telemark bataljon og flere andre støtteavdelinger i Brigade Nord vil fra 1.januar 2015 stå klare i Nato-beredskap

Read more
Photo: Torgeir Haugaard, FMS.

Norge innstiller bilaterale militære aktiviteter med Russland ut 2015.

Read more
Utenriksminister Børge Brende og førstedame Rula Ghani i Kabul 8. november 2014. 
Photo: NTB/Scanpix Anne Marte Vestbakke.

- Andelen jenter som går på skole i Afghanistan har økt fra null til 40 prosent de siste ti årene. Men det er langt frem og jeg er glad for at president Ghani sier han vil prioritere arbeidet for kvinners rettigheter høyt, sier utenriksminister Børge Brende etter sitt besøk i Kabul.

Read more

Som en reaksjon på Russlands vedvarende folkerettsbrudd i Ukraina, innførte EU den 12. september nye restriktive tiltak mot Russland. I tråd med tidligere uttalt intensjon, vil regjeringen slutte seg til disse.

Read more
Statsminister Erna Solberg og kollega Arsenij Jatsenjuk i Kiev 18. november 2014. . 
Photo: Håkon Mosvold Larsen/NTBScanpix).

- Det ukrainske folket har tatt viktige valg når de krever mer demokrati og tettere integrasjon med Europa. Jeg har kommet til Kiev for å støtte den utviklingen det ukrainske folket ønsker for landet, og med et budskap om at Norge skal gi vårt bidrag til en fredelig og trygg vei videre, sier statsminister Erna Solberg.

Read more

Norge vil lede og bidra økonomisk til fondet for omskolering av militært personell i Ukraina. Det vil statsminister Erna Solberg annonsere på NATO-toppmøtet i Wales i dag.

Read more
Photo: Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Read more
Photo: foto: Audun Halvorsen, FD.

Norge vil stille styrker til den flernasjonale hurtigreaksjonsstyrken Joint Expeditionary Force. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide underskrev avtalen under NATO-toppmøtet onsdag.

Read more
Photo: NATO.

I dag, onsdag 1. oktober tiltrår Jens Stoltenberg som NATOs generalsekretær.

Read more